Prokona
PROKONA-REF-Reverzibilni inženjering
http://www.prokona.eu/reverzibilni-inzenjering.html

© 2021 Prokona
 

Reverzibilni inženjering - reference:

Sterilizator

Izrada kompletne radioničke dokumentacije - snimanje postoječeg uređaja

  • rastavljanje uređaja
  • skiciranje i fotografiranje svih djelova
  • modeliranje CAD 3D modela
  • definiranje korištenih materijala  - kontrolni proračun
  • optimiziranje konstrukcije
  • radionička dokumentacija

Razlog: spor oko intelektualnog vlasništva 


Kalup za kartonsku ambalažu

Izrada 3D CAD modela na osnovu 3D skena (STL) postojećeg alata

  • 3D scan postojećeg alata - STL datoteka  (GOM Atos scanner)
  • modeliranje CAD 3D modela - SolidWorks za

Razlog: zamjena starog potrošenog alata, novim - (potreban kvalitetan solid CAD model za pripremu CNC koda za obradu)


   
 

| PROKONA, Hrupine 7B, HR-40323 Prelog, Hrvatska |

| +385 40 295 398 | +385 98 426 457 | info@prokona.com |

 | www.prokona.com | www.prokona.eu | www.prokona.de |